𝑲𝒆𝒕𝒂𝒉𝒖𝒊 𝒂𝒑𝒂 𝒊𝒕𝒖 𝑴𝑳𝑻𝑻

MLTT atau juga Mortgage Level Term Takaful merupakan insuranse yang menjamin kewangan keluarga si penganbil apabila berlaku 𝒌𝒆𝒎𝒂𝒕𝒊𝒂𝒏 𝒂𝒕𝒂𝒖 mengalami 𝒉𝒊𝒍𝒂𝒏𝒈 𝒖𝒑𝒂𝒚𝒂 𝒌𝒆𝒌𝒂𝒍. Cara pembayaran nya pula adalah secra ansuran atau boleh juga secara sekali gus dan akan sama sepanjang polisi ini diambil. Polisi tidak akan terbatal dan juga boleh dipindah milik kepada org lain.  

Penerima MLTT ini adalah penama yang kebiasaanya adalah waris untuk menyelesaikan sendiri hutang perumahan mereka. Lebihan dari itu boleh disimpan. 

𝐏𝐞𝐫𝐥𝐮𝐤𝐚𝐧 𝐤𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐬𝐢 𝐤𝐞𝐰𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧? Kami bersedia untuk membantu anda mencari jalan terbaik bagi menyelesaikan masalah kewangan anda. 

Anda boleh ℎ𝑢𝑏𝑢𝑛𝑔𝑖 𝑘𝑎𝑚𝑖 ataupun 𝑘𝑙𝑖𝑘 𝑙𝑖𝑛𝑘 𝑑𝑖 𝑏𝑎𝑤𝑎ℎ, kami akan hubungi anda dalam tempoh 𝟐𝟒 𝐣𝐚𝐦. 

https://share.hsforms.com/16zhPfRHERqCbwVMBUXCbBQc7k8j 

Konsultasi Kewangan 𝑷𝑬𝑹𝑪𝑼𝑴𝑨 bagi yang pertama kali bersama kami! 

𝐒𝐥𝐨𝐭 𝐚𝐝𝐚𝐥𝐚𝐡 𝐓𝐄𝐑𝐇𝐀𝐃 𝐬𝐞𝐡𝐢𝐧𝐠𝐠𝐚 𝐎𝐠𝐨𝐬 𝐬𝐚𝐡𝐚𝐣𝐚 ! 

Hubungi Kami untuk Bina Portfolio Idaman Anda

Leave a Reply